دانلود نسخه 32 بیتی دانلود نسخه 64 بیتی یک ماه رایگان تست کنید کاهش هزینه اینترنت افزایش سرعت و امنیت اینترنت


افزایش عملکرد کاربر

مقدمه

شاید روزانه ده ها ساعت کامپیوتر روشن باشد ولی مدت زمان استفاده بهینه تنها پنج ساعت در روز باشد. این نرم افزار کمک می کند میزان کارایی خود با کامپیوتر را مشاهده کنید و زمان های استفاده بیهوده را کاهش دهید. میزان کارایی کاربر با کامپیوتر پس از چند روز کاهش می یابد این موضوع در هر فرد متفاوت می باشد و هر نفر با مشاهده نمودار ها می تواند کارایی خودش با کامپیوتر را مشاهده کند. همچنین با بررسی این نمودار ها می توان عملکرد روزانه کاربر را بررسی و در جهت بهبود آن تلاش کرد.

مدت زمان استفاده بهینه

نرم افزار 4 زمان ( زمان استفاده از برنامه های کاربردی، زمان سپری شده در مرورگر ها، زمانی که کامپیوتر روشن رها شده و مدت زمان تماشای فیلم یا انجام بازی ) را محاسبه کرده و با استفاده از آنها میزان کارایی کاربر را مشخص می کند .

مدت زمان روشن بودن کامپیوتر(ستون آبی کم رنگ ) در هر روز را با تاریخ شمسی مشخص می شود همچنین زمان استفاده بهینه (ستون آبی پر رنگ) با محاسبه مجموع زمان سپری شده در مرورگر ها و زمان استفاده از برنامه های کاربردی بدست می آید.

 • Average Performance : میانگین زمان هایی که روزانه کاربر برای کارهای مختلف سپری می کند.

 • Today Performance : زمان هایی که کاربر در آن روز برای کارهای مختلف سپری کرده است.

 • Use PC : مدت زمان استفاده بهینه از کامپیوتر

 • Use Browser : مدت زمان سپری شده در مرورگر های اینترنتی

 • Game Video : مدت زمان سپری شده برای تماشای فیلم یا انجام بازی

 • Not Use PC : مدت زمانی که کامپیوتر روشن است ولی کاربر از آن استفاده نمی کند. • Today Best Use Time : درصد استفاده بهینه از کامپیوتر در آن روز را نمایش می دهد.

 • Average Best Use Time : درصد میانگین زمان استفاده بهینه از کامپیوتر(8 روز گذشته) را نمایش می دهد.

 • Time Usage : نسبت استفاده از کامپیوتر به روشن بودن آن را نمایش میدهد.

 • زمان روشن شدن و خاموش شدن کامپیوتر

  می توانید زمان روشن شدن و خاموش شدن کامپیوتر را مشاهده کنید:

 • System Turn on : زمانی که کامپیوتر روشن شده است.

 • Last System Turn off : آخرین زمانی که کامپیوتر خاموش شده است.

 • Last System Turn on : آخرین زمانی که کامپیوتر روشن شده است.