دانلود نسخه 32 بیتی دانلود نسخه 64 بیتی " کمتر از 10 مگابایت" "هدف ما کسب رضایت شما" " رایگان استفاده کنید"


عملیات خودکار بدون کاربر

مقدمه


 • با استفاده از این قسمت می توان حرکت هایی که کاربر با ماوس و صفحه کلید انجام می دهد را ضبط کرده سپس در ساعت مشخصی آنها را خودکار و بدون نیاز به کاربر اجرا کرد (یکی از کاربرد های این قسمت برای دانلود فایل در ساعت مشخصی مانند زمان ترافیک شبانه رایگان می باشد که شما را از روشن کردن کامپیوتر، شروع دانلود و انتظار برای پایان دانلود بی نیاز میکند).

 • ساعت سیستم برای اجرای عملیات خودکار باید تنظیم باشد (در صورت تنظیم نبودن، نرم افزار آن را با استفاده از اینترنت تنظیم می کند).


تنظیمات زمان و عملیات • روی آیکن نرم نر افزار در محل اعلانات ویندوز کلیک راست کرده سپس از قسمت Action System گزینه Custom Set Action انتخاب می شود.


 • Protect when Run Action : در صورت فعال بودن پس از روشن شدن و شروع شبیه سازی عملیات( با ماوس و صفحه کلید) اگر کاربر از ماوس یا صفحه کلید استفاده کند عملیات متوقف می گردد(پیشنهاد می شود غیر فعال باشد).

 • wake up : زمان بیدار شدن و انجام عمملیاتی پس از آن را تعیین می کند

  • Hour Minute: ساعت و دقیقه بیدار شدن کامپیوتر را تعیین می کند.
  • Action After WU: تعیین عملیاتی(با شبیه سازی حرکات ماوس و صفحه کلید) که پس از بیدار شدن کامپیوتر می خواهید انجام شود.
  • با گزینه Update Windows می توانید مجوز آپدیت ویندوز را در زمان روشن شدن تعیین کنید (با غیر فعال کردن این گزینه ویندوز نمی تواند در آن زمان آپدیت شود).

 • Action After Not Using Internet: پس از بیدار شدن کامپیوتر و سپری شدن مدت زمانی اگر از اینترنت استفاده نشود چه عملیاتی انجام دهد.

  • Action: عملیات سیستمی شامل خاموش شدن کامپیوتر یا حالت sleep یا ... تعیین می گردد.
  • Minutes To Active: مدت زمانی که پس از بیدار شدن کامپیوتر سپری شود و پس از آن لحظه ای شبکه را چک کند و در صورت عدم دانلود عملیات پایانی را انجام دهد.
  • Before Run Action: تعیین عملیاتی (ماوس و صفحه کلید) که قبل از اجرای عملیات سیستمی می خواهید انجام شود.

 • Hibernate: زمانی برای خاموش شدن کامپیوتر در حالت Hibernate مشخص می شود (به طور مثال اگر مدت زمان دانلود از زمان تعیین شده برای ترافیک رایگان بیشتر شد).


 • به صورت خلاصه:


 • فرض کنید ترافیک رایگان شبانه داریم که از ساعت خاصی شروع می شود و نمی خواهیم در آن ساعت از خواب بیدار شویم در این صورت ساعت خاصی (wake Up) را برای روشن شدن کامپیوتر تعیین می کنیم و در قسمت Action After Wu مشخص می کنیم که پس از اینکه کامپیوتر روشن شد عملیات شبیه سازی شروع دانلود Action After WU (با ماوس و صفحه کلید) را انجام دهد، سپس در ادامه بعد از چند دقیقه Minute To Active نرم افزار شبکه اینترنت را زیر نظر داشته باشد و اگر از اینترنت استفاده نگردید( اتمام دانلود) چه عملی Action انجام شود. همچنین در قسمت Hibernate زمانی را مشخص می کنید که اگر مدت زمان دانلود بیش از زمان ترافیک رایگان طول کشید کامپیوتر خودکار به وضعیت Hibernate برود.


ضبط حرکات ماوس و صفحه کلید  بااستفاده از این فرم حرکاتی که کاربر با ماوس و صفحه کلید انجام میدهد را ضبط کرده .و به عنوان یک فعالیت ذخیره کنید

 • StartCapture: پس از کلیک روی این گزینه تمام فعالیت هایی که با ماوس و صفحه کلید انجام می شود ضبط می گردد.

 • StopCapture: برای پایان ضبط فعالیت استفاده می گردد.

 • RunAction: برای تست صحت انجام فعالیت ضبط شده استفاده می گردد.

 • Save: برای ذخیره فعالیت و استفاده از آن در فرم قبل برای یکی از Action های تعیین شده.

 • Load: برای تست صحت فعالیتی که قبلا ذخیره شده استفاده می گردد(پس از load گزینه Run Action فعال می شود).
اجرای خودکار صف دانلود در نرم افزار Internet Download Manager


 • به صورت خودکار فعالیت اجرای صف دانلود Main در نرم افزار Internet Download Manager شبیه سازی و داخل نرم افزار با نام فعالیت StartMainIDM ذخیره شده است(تنها کافی است نرم افزار Internet Download Manager نصب شود).

 • نکته:
  برای استفاده از این قابلیت زبان نرم افزار Internet Download Manager روی انگلیسی تنظیم گردد.

 • مشاهده ویدئو
  برای مشاهده ویدئو نحوه اجرای عملی با مواس بدون کاربر می توانید از این لینک در سایت آپارات استفاده کنید.


اتصال خودکار به Wifi


 • تنها کافی است کامپیوتر هنگام اتصال اینترنت با استفاده از حالت sleep یا Hibernate خاموش شود تا اتصال اینترنت زمان روشن شدن خودکار از بین نرود.
روشن شدن Hotspot موبایل در ساعت مشخص


 • روشن شدن Hotspot موبایل در ساعت و دقیقه مشخص


  برای روشن شدن Hotspot در ساعت مشخص می توانید از برنامه های موبایل در این زمینه استفاده کنید یکی از برنامه های مفید در این مورد برنامه WIFI Automatic می باشد که می توانید زمان روشن شدن Hotspot را تعیین کنید برای دانلود این نرم افزار می توانید از این لینک استفاده کنید.

 • نکته:
  در این حالت باید کامپیوتر هنگام اتصال اینترنت با استفاده از حالت sleep یا Hibernate خاموش شود تا اتصال اینترنت زمان روشن شدن خودکار از بین نرود.


اشتراک اینترنت موبایل بدون WIFI


برای اشتراک اینترنت موبایل (در زمان روشن شدن خودکار کامپیوتر) می توانید از اتصال usb استفاده کنید (USB Tethering) در این حالت کامپیوتر هنگام اتصال اینترنت باید در حالت sleep قرار بگیرد تا اتصال اینترنت در زمان روشن شدن خودکار از بین نرود.